Inrichten beheerorganisatie

De IT Management Group is gespecialiseerd in de inrichting van uw beheerorganisatie. We hebben veel ervaring met het inrichten en optimaliseren van applicatiebeheer, functioneel beheer en technisch beITIL Overzichtheer in organisaties. Nooit als als doel op zich, maar afgestemd op uw bedrijfsprocessen. Wilt u een deel van uw IT beheer uitbesteden of juist inbesteden dan ondersteunen wij u daarbij graag. Met onze audit kunnen wij de volwassenheid van uw IT organisatie meten en u adviseren over de te nemen stappen om uw dienstverlening te verbeteren.

Inrichten van technisch beheer, functioneel beheer en applicatiebeheer

Een degelijke inrichting van het beheer van informatiesystemen wordt in toenemende mate belangrijk. De kosten van beheer bedragen tegenwoordig gemiddeld 70% van de totale kosten van een informatiesysteem. Het efficiënt en effectief inrichten van de beheerorganisatie loont al snel de moeite. In Nederland maakt naar schatting 60% van de bedrijven voor de inrichting van het beheer gebruik van de best practices van ITIL wanneer het gaat om het (technisch) beheer van informatiesystemen. In de afgelopen jaren zijn ook best practices ontwikkeld voor applicatiebeheer en functioneel beheer, respectievelijk ASL en BiSL. Hoewel de best practices op het gebied van beheer in toenemende mate bij bedrijven bekend zijn, is het voor bedrijven vaak lastig de scope en het gewenste volwassenheidsniveau voor de eigen organisatie te bepalen.

Vraagstukken die daarbij dienen te worden opgelost, zijn onder meer:

  • Op welke wijze kunnen de IT beheerprocessen de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen?
  • Welke beheerprocessen dienen te worden geïmplementeerd en welke kunnen (vooralsnog) achterwege worden gelaten?
  • Hoe kunnen ITIL, ASL en BiSL optimaal worden verenigd/op elkaar worden afgestemd teneinde een goede basis voor regievoering te creëren?
  • Hoe kunnen de geselecteerde processen organisatorisch worden ingebed en worden afgestemd op de verschillende managementniveaus?
  • Wat is het gewenste volwassenheidsniveau van de beheerorganisatie?
  • Hoe bereikt u de organisatieverandering die hoort bij een procesgerichte (herinrichting van de) organisatie?
  • Hoe kunnen lijn-, proces- en projectorganisatie optimaal op elkaar worden afgestemd?

Wat doet de IT Management Group:

ITMG adviseert en ondersteunt bij het inrichten en optimaliseren van het IT-(service)management binnen uw organisatie. ITMG kan uw organisatie onder meer helpen met bovenstaande vraagstukken en ondersteunt uw bedrijf tevens door het verzorgen van professionele trainingen op o.a. het gebied van ITILen BiSL.

Outsourcing

Veel bedrijven kiezen er tegenwoordig voor om een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan daarin gespecialiseerde bedrijven en zich te richten op hun kernactiviteiten. Outsourcing van een deel van de werkzaamheden is geen eenvoudige opgave.

Vraagstukken die daarbij dienen te worden opgelost zijn onder meer:BiSL Overzicht

  • Welke activiteiten kunnen worden uitbesteed en welke niet?
  • Hoe moet de regieorganisatie worden ingericht om de partij die de werkzaamheden overneemt optimaal aan te sturen?
  • Waar moet de regieorganisatie rekening mee houden bij het opstellen van het contract, het programma van eisen en de Service Level Agreement om ervoor te zorgen dat de regieorganisatie voldoende sturingsmogelijkheden heeft gedurende de contractperiode?

Wat doet de IT Management Group:

ITMG adviseert en ondersteunt bij het inrichten en optimaliseren van de uitbesteding van diensten en geeft advies en ondersteuning bij de inrichting van de regieorganisatie.

Audit IT organisatie

De IT Management Group beschikt over een geavanceerde analysetool waarmee wij in staat zijn de volwassenheid van uw beheerorganisatie te meten. Om de volwassenheid te bepalen, hanteert ITMG het CMM (Capability Maturity Model) volwassenheidsmodel. Het CMM is een uit de softwareontwikkeling afkomstig model om de volwassenheid van softwareontwikkeling te kunnen meten en sturen. Later is deze volwassenheidsindeling ook voor andere sectoren gebruikt. De vijf volwassenheidsfasen van CMM zijn: Initial, Repeatable, Defined, Managed en Optimized.

De IT Management Group kan voor uw organisatie een audit uitvoeren op een specifiek proces of op de beheerorganisatie als geheel. Hieronder kunt u aan de hand van het proces Service Desk zien op welke wijze ITMG de audit met u doorloopt.

1. Een specialist van ITMG doorloopt met u een lijst met vragen over het proces Service Desk.

2. De antwoorden op deze vragen worden verwerkt in onze analysetool. Op basis van de door u gegeven antwoorden wordt de volwassenheid van het proces grafisch weergegeven. Zoals in het plaatje hieronder naar voren komt bestaat het proces Service Desk uit verschillende onderdelen. Het volwassenheidniveau wordt bepaald door het laagste niveau van een specifiek onderdeel. Het is voor elke beheerorganisatie van belang dat de verschillende onderdelen gelijkmatig een volwassenheidsgroei doormaken.

3. Samen met u bespreekt de IT Management Group de resultaten van de audit op het beheerproces. Optioneel kan ITMG voor u een advies opstellen. In dit advies komt naar voren welke verbeterstappen het beste met prioriteit kunnen worden aangepakt.

Bent u benieuwd naar de prestaties van uw beheerorganisatie? De IT Management Group biedt u een scan aan van uw beheerorganisatie. Deze scan geeft u een goede indruk van de prestaties van uw beheerorganisatie en geeft aan waar mogelijke verbeterpunten liggen.

U kunt zich aanmelden voor deze scan door een e-mail te sturen via onze contactpagina. Na ontvangst van uw verzoek neemt de IT Management Group contact met u op voor het maken van een afspraak. Op het afgesproken tijdstip komt een professional van de IT Management Group bij u langs. Deze ICT-professional neemt vervolgens samen met u de vragenlijst door. De resultaten van deze scan vat de professional voor u samen in een rapportage die we met u bespreken. De rapportage geeft u een beeld van uw beheerorganisatie inclusief de mogelijkheden om uw beheerorganisatie te optimaliseren.

Wilt u meer informatie over de audit op de beheerorganisatie, neemt u dan vrijblijvend contact op met de IT Management Group.