Missie en Visie

Missie
De IT Management Group stelt zich tot doel te complexiteit van de ICT zodanig te ontrafelen en begrijpbaar te maken dat organisaties in staat worden gesteld hun ICT-processen en -voorzieningen optimaal in te zetten om zo hun bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Visie
De (IT-)omgeving van een organisatie is continu in beweging. Het beheersen van deze omgeving grenst aan het onmogelijke. ITMG maakt deze omgeving beheersbaar door het promoten en implementeren van best-practices waardoor begrippen eenduidig worden gedefinieerd en eenduidige communicatie mogelijk wordt gemaakt. ITMG bevordert dat de vraag van de klant en het aanbod van ITMG op het gebied van servicemanagement, projectmanagement, testmanagement, risicomanagement, kostenbeheersing en outsourcing op elkaar aansluiten. Dit doet ITMG door die IT-professionals aan zich te verbinden, die optimaal kunnen bijdragen aan het realiseren van de specifieke doelstellingen van haar opdrachtgevers. ITMG verdiept zich daartoe – in nauw overleg met de opdrachtgever – in de vraagstelling en levert maatwerk. ITMG staat borg voor de kwaliteit en professionaliteit van degenen die zij voordraagt door een bewezen kwaliteitsstandaard te hanteren. De IT Management Group streeft samen met de klant naar het optimale resultaat.