Agile Scrum

Wilt u zich certificeren, professionaliseren, omscholen of wilt u gewoon nieuwe kennis opdoen van best practices op het gebied van ICT of projectmanagement? Dan bent u bij de IT Management Group aan het juiste adres!

Bij de IT Management Group kunt u terecht voor de volgende Agile Scrum trainingen:

Agile Scrum Open Inschrijving

Agile Scrum In Company

Agile en Scrum zijn methoden die steeds meer voet aan de grond krijgen binnen organisaties wereldwijd. Op deze pagina worden Agile en Scrum verder toegelicht.

Wat is Agile?
Agile is een verzamelnaam voor iteratief projectmanagement. Stromingen binnen agile zijn onder andere SCRUM, XP, DSDM en RUP. In plaats van uitgebreide plannen vóór de start van een project, is de agile benadering een cyclische benadering waarbij men in korte iteraties ontwerpt, een (klein) deel bouwt, test en oplevert om zo sneller tot een beter eindresultaat te komen. Agile wordt voornamelijk binnen IT-projecten toegepast, hoewel er ook projectgroepen zijn binnen de creatieve sector en de wetenschap die agile elementen gebruiken.

Kenmerken van Agile
Iteraties
De meeste agile-methoden proberen risico’s te verminderen door software te ontwikkelen in korte overzichtelijke perioden of timeboxes, die ‘iteraties’ genoemd worden. Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zichzelf, en omvat alle noodzakelijke taken: planning, analyse, ontwerp, testen en documentatie. Het is de bedoeling om na iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Aan het eind van de iteratie wordt het product getoond, getest en product en proces beoordeeld. Hierdoor worden risico’s beperkt en weet men snel of men op de goede weg zit. Doordat men het product ziet, wordt het resultaat concreet en ontstaan nieuwe ideeën. Aansluitend wordt naar de projectprioriteiten gekeken en bepaald wat met de volgende iteratie of release zal worden opgeleverd.

Communicatie
Bij agile-methoden ligt de nadruk op zeer directe communicatie. In plaats van een geschreven verslaglegging kiest men bij voorkeur voor persoonlijk contact. In agile-projecten wordt erg weinig geschreven documentatie geproduceerd. De meeste agile-teams zijn gehuisvest op één locatie, een zogenaamde “bullpen”. Bij voorkeur zijn alle mensen die een rol spelen binnen het project in zo’n team ondergebracht. In elk geval de ontwikkelaars en diegenen die het product definiëren. Dat kunnen productmanagers zijn, business-analisten of zelfs klanten. In scrum heeft het team ook geen projectmanagers, maar scrummasters die hiërarchisch niet boven het team staan, maar het team ondersteunen. Dat bevordert de open communicatie tussen de gelijkwaardige teamleden. Bij XP is er sprake van pair programming, waarbij twee ontwikkelaars direct samenwerken. Dit is een van de meest directe manieren van communicatie.

Voortgang
Bij agile-methoden wordt de voortgang gemeten aan de hand van werkende producten, features of prototypes. Aan het eind van elke iteratie of sprint wordt zowel het opgeleverde product beoordeeld als het ontwikkelproces. Doel is om te leren en steeds beter te worden. Dit aspect, de continue verbetering, is overgenomen uit de Lean-productiemethoden.

Werkende software
De nadruk ligt op werkende software. In elke iteratie moet iets werkends worden opgeleverd. Iets dat ook direct geïntegreerd wordt in de bestaande software, waardoor direct duidelijk wordt of de nieuw opgeleverde software ook functioneert binnen de bestaande software.

Geschiktheid van agile-methoden
Of agile-methoden geschikt zijn is afhankelijk van de invalshoek van waaruit dit wordt benaderd. Agile-methoden zijn geschikter naarmate eisen nog vaag en veranderlijk zijn. Vanuit organisatorisch oogpunt kan de geschiktheid worden bepaald vanuit drie invalshoeken: cultuur, mensen en communicatie. Succesfactoren zijn onder meer:
– De organisatie moet openstaan voor discussie en onderhandeling;
– De organisatie dient medewerkers (volledig) vrij te maken om besluiten te nemen over wat de organisatie wil en om te testen of het opgeleverde product ook aan deze wensen voldoet;
– De organisatie dient de medewerkers voldoende vertrouwen te geven;
– De organisatie dient de beslissingen die de verantwoordelijke medewerkers nemen te accepteren;
– Binnen de organisatie dient snelle communicatie tussen teamleden mogelijk te zijn;
– De medewerkers binnen de organisatie dienen te kunnen samenwerken.

Wanneer pas ik Agile toe?
– Als nog onduidelijk is wat men precies wil;
– Als snel de eerste resultaten gewenst zijn;
– Als de eisen steeds wijzigen.

Let wel, er dient wel rekening te worden gehouden met continue beschikbaarheid van de klant of gebruikers. De beschikbaarheid van klant of gebruikers is noodzakelijk om te bepalen wat men wil en om de opgeleverde resultaten te testen.

Belangrijk voordeel van Agile is dat veranderingen, ook laat in het project, gemakkelijker kunnen worden doorgevoerd. Er wordt wel eens beweerd dat Agile twee- tot tienmaal zo efficiënt is als een traject dat wordt uitgevoerd met behulp van een traditionele methode.

Wanneer kiest men voor de traditionele voorschrijvende methoden?
– Wanneer men niet veranderingsgezind is;
– Wanneer men medewerkers niet wil omscholen;
– Wanneer men vooral met junior medewerkers werkt;
– Op het moment dat er sprake is van vaststaande projecteisen en scherpe specificaties. Oftewel, vooraf is goed duidelijk wat men wil;
– Wanneer de omgeving heel stabiel is en slechts langzaam verandert. Denk hierbij aan (semi) overheid;
– Wanneer binnen een organisatie een cultuur heerst die orde vereist. Er treden bijvoorbeeld niet of nauwelijks veranderingen op in requirements tussen de afronding van de analysefase en de implementatie van een product.

Wat is Scrum?
Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Scrum wordt veel gebruikt bij producten waarvan de klant of gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Scrum valt onder de Agile-softwareontwikkeling.

Scrum methode
Doelstellingen Scrum
– In korte sprints snel werkende producten opleveren, waardoor snel duidelijk wordt of men goed bezig is. Dit beperkt de risico’s van langere projecten waarbij gebruikers of klanten soms pas na een jaar iets kunnen zien of testen;
– Snel duidelijkheid krijgen over de voortgang;
– Korte lijnen, snelle communicatie, teamwerk;
– Grotere betrokkenheid teamleden, de focus ligt op een overzichtelijk deel van een project.

Uitgangspunten Scrum
– Toewijding: de medewerkers dienen zich volledig te richten op Scrum, het is geen part-time klus;
– Focus: men dient zich te focussen op wat er in de sprints gedaan moet worden;
– Openheid: men dient elkaar goed op de hoogte houden van de voortgang en mogelijke problemen;
– Respect: men dient mensen met een andere achtergrond en expertise respecteren;
– Lef: men dient het lef te hebben om zaken te benoemen, vragen te stellen en met nieuwe oplossingen te komen.

Werkwijze Scrum
Bij Scrum vormen verschillende experts met elkaar één team. Zij werken bij voorkeur ook in één ruimte, zodat er makkelijk kan worden samengewerkt. Het team wordt begeleid door een “scrummaster”, die zorgt dat het team zich aan de (scrum)regels houdt en kan doorwerken. De product-owner is de klant en voor hem of haar wordt het product gemaakt. Hij geeft ook aan wat er gemaakt moet worden. Dat gebeurt in de vorm van user-stories, een soort eisen en wensen oftewel requirements. Deze user-stories staan op een lijst, de product backlog. De product backlog is door de product-owner gesorteerd op belangrijkheid. De belangrijkste user-stories staan bovenaan. De belangrijkste user-stories worden opgenomen in de sprint backlog, dat is wat men in de sprint wil gaan doen. De sprint wordt ook wel de iteratie of de scrum genoemd. In korte sprints worden de user-stories door het ontwikkelteam in kant en klare producten omgezet, inclusief documentatie en (integratie)testen. Het product is na de iteratie in principe dus helemaal af. Aan het einde van elke sprint wordt het gewijzigde of verbeterde (software)product in de “Demo” aan de product-owner getoond. Daarna volgt nog een evaluatie waarin het team probeert lessen te trekken uit de afgelopen sprint, zodat men steeds beter wordt.

Rollen Scrum
Bij Scrum kent men de volgende drie hoofdrollen: en nog een aantal “hulp” rollen. De hoofdrollen zijn:
1) Product-Owner
De Product-Owner (producteigenaar) is de opdrachtgever of klant. Hij heeft het meeste belang bij het (software)product dat gemaakt wordt. Hij zorgt dat de rekening betaald wordt en beheert ook de product backlog, hij bepaalt wat er moet gebeuren en in welke volgorde. In principe wordt begonnen met het belangrijkste, waar het meeste voordeel mee te behalen is, wat boven aan de product backlog staat.
2) Ontwikkelteam
Het ontwikkelteam is multidisciplinair samengesteld en is verantwoordelijk voor het afleveren van het (software)product aan het einde van elke sprint. Het team bestaat meestal uit 3 tot 9 personen. Het team organiseert zichzelf en is verantwoordelijk voor analyse, ontwerp, ontwikkeling, test en documentatie en zorgt dat er aan het eind van de sprint een kant en klaar product is, dat in principe in productie genomen kan worden.
3) Scrummaster
De Scrum Master begeleidt en helpt het team door te zorgen dat het juiste scrumproces gevolgd wordt. De Scrummaster verzorgt ook eventuele trainingen. De scrummaster organiseert alle vergaderingen. Ook regelt hij de voorzieningen zoals werkruimte, hardware en software. De scrummaster zorgt ervoor dat het team niet lastig gevallen wordt door derden die met eisen tussendoor komen of die bijvoorbeeld tijdelijke capaciteit nodig hebben uit het team. De scrummaster is geen projectmanager. Hij regelt bijvoorbeeld niet de personele zaken zoals selectie, beoordeling en beloning van de mensen. Dit bevordert de openheid en samenwerking.