IT Management

Wilt u zich certificeren, professionaliseren, omscholen of wilt u nieuwe kennis opdoen van best practices op het gebied van IT Management of projectmanagement? Dan bent u bij de IT Management Group aan het juiste adres!

Bij de IT Management Group kunt u terecht voor de volgende IT Management trainingen.

ITIL

ITIL versie 3 is de meest actuele versie van de ITIL standaard. De IT Management Group verzorgt deze trainingen op basis van open inschrijving en op basis van in-company.

Binnen de certificering van ITIL® worden vier niveaus onderscheiden (Foundation, Intermediate, Expert en Master).

Foundation – dit niveau is van toepassing op iedereen die ook maar iets met Servicemanagement te maken krijgt en inzicht wil krijgen in de basisprincipes en terminologie van ITIL. In principe geldt dat dit niveau van toepassing is voor vrijwel elke medewerker in een IT organisatie die (deels) gebruik maakt van ITIL.

Intermediate – dit niveau bestaat uit twee ‘stromingen’:

Lifecycle Modules – deze modules zijn bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de algehele lifecycle van een IT product. Per lifecycle onderdeel worden meerdere processen aangestipt. Op de processen zelf wordt niet diepgaand ingegaan. De volgende lifecycle modules worden onderkend:

Capability Modules – deze modules zijn bedoeld voor mensen die specifieke processen binnen IT Service Management beheren. De trainingen bieden een diepgaand inzicht in de verschillende ITIL processen en hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast. De modules zijn het best vergelijkbaar met de (vroegere) Practitioner trainingen van ITIL versie 2. De volgende capability modules worden onderkend:

Expert – met het behalen van de certificering Expert in IT Service Management toont u aan een hele brede én diepe kennis van ITIL te hebben.

Om het Expert level te halen volgt u naast een aantal modules uit de lifecycle- of capability modules de training:

Wilt u het ITIL expert niveau behalen dan is het ook mogelijk om de ITIL® Expert Track te doorlopen. Met deze ITIL Expert Track wordt u door de IT Management Group begeleid naar de officiële ITIL Expert certificering. Kijk voor meer informatie op:

Master – Naast het Expert niveau bestaat ook nog het ITIL Master niveau. Met het behalen van deze certificering toont u aan ITIL te kunnen toepassen in de praktijk in bestaande en nieuwe situaties en gebieden. Het niveau ITIL Master is het hoogste niveau.

Wilt u zich certificeren als ITIL Expert of als ITIL Master, bekijkt u dan het certificeringoverzicht voor de verschillende mogelijkheden.

ISO20000

Bij de IT Management Group kunt u terecht voor de officiële ISO/IEC 20000 training:

De norm ISO/IEC 20000 geeft u richtlijnen waarmee u de kwaliteit van servicemanagement processen van een ICT-organisatie kunt beoordelen en verbeteren. De norm is een objectieve meetlat op basis waarvan u kunt aantonen dat uw processen goed zijn georganiseerd. De IT Management Group verzorgt deze training op basis van open inschrijving en in-company.

De norm bestaat uit twee documenten:

1. ISO 20000-1 de specificatie
2. ISO 20000-2 de praktijk code

In het eerste document worden de eisen gesteld waaraan een ICT-dienstverlener moet voldoen om een met de klant afgesproken ICT-dienstverlening te leveren tegen een afgesproken kwaliteit. Het tweede document bevat de alom aanvaarde “best practices” van de kwaliteitsnormen met betrekking tot de IT servicemanagement processen (ITIL®). Deze processen leveren de best mogelijke ICT-diensten teneinde te voldoen aan de bedrijfsmatige behoefte van de klant.

ISM

De ISM-methode™ is een sterk aan populariteit winnend servicegericht framework voor IT-beheer met een aansluitende implementatiemethode en support. ISM is afgeleid van ITIL en ASL maar onderscheidt zich door structuur, eenvoud en toepasbaarheid, en met name omdat ISM geen referentiemodel is maar een toepassingsmodel.
ISM Methode
Een groot aantal organisaties in Nederland werkt op identieke wijze met het sterk gestandaardiseerde ISM-framework. De combinatie van framework, implementatiemethode en support leidt tot snelle invoering en aantoonbaar succesvolle toepassingen.

Als u procesmatig wilt gaat werken, dan is ISM voor u de oplossing!

Bij de IT Management Group kunt u terecht voor de volgende ISM trainingen:

BiSL

De Business Information Services Library (BiSL) is een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement. Anders dan bij frameworks als ASL en ITIL richt BiSL zich niet op ICT-organisaties (Supply), maar juist op de gebruikersorganisatie (Demand). In dit framework staat beschreven:

1. hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat informatievoorziening adequaat werkt;
2. hoe men behoeften in het bedrijfsproces vertaalt naar ICT-oplossingen en niet-ICT-oplossingen;
3. hoe men de informatievoorziening en ICT-dienstverlening vanuit een gebruiksoptiek stuurt;
4. hoe men de informatievoorziening op lange termijn vormgeeft.
Bij de IT Management Group kunt u terecht voor de volgende BiSL trainingen:

COBIT

COBIT staat voor Control Objectives for Information and related Technology en biedt een structuur voor het inrichten van IT Governance en de daarmee samenhangende ICT-organisatie en ICT-architectuur. COBIT bestaat uit een aantal best practices op het gebied van IT Governance. Deze zijn verdeeld over ICT-processen die voor elke ICT organisatie herkenbaar zijn. Binnen deze ict-processen staan beheersdoelstellingen en bijbehorende maatregelen, prestatieindicatoren en volwassenheidsniveaus (maturity levels) centraal.

De IT Management Group werkt met ervaren docenten. Onze docenten bereiden u optimaal voor op het examen en geven u naast een goede theoretische basis ook inzicht in het gebruik van ITIL in de praktijk. Alle trainingen worden gegeven op centrale locaties in Brussel en Antwerpen. Onze ITIL® trainingen worden uitstekend gerecenseerd. Bekijkt u onze referenties om een beeld te krijgen van de kwaliteit van onze trainingen.