ITIL® Certificering

Binnen de certificering van ITIL® V3 worden vier niveaus onderscheiden (Foundation, Intermediate, Expert en Master).

Foundation – dit niveau is van toepassing op iedereen die ook maar iets met Servicemanagement te maken krijgt en inzicht wil krijgen in de basisprincipes en terminologie van ITIL. In principe geldt dat dit niveau van toepassing is op vrijwel elke medewerker in een IT organisatie die (deels) gebruik maakt van ITIL.

Intermediate – het Intermediate niveau bestaat uit twee ‘stromingen’:

  • Lifecycle Modules – deze modules zijn bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de algehele lifecycle van een IT product. Per lifecycle onderdeel worden meerdere processen aangestipt. Op de processen zelf wordt niet diepgaand ingegaan.
  • Capability Modules – deze modules zijn bedoeld voor mensen die specifieke processen binnen IT Service Management beheren. De trainingen bieden een diepgaand inzicht in de verschillende ITIL processen en hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast. De modules zijn het best vergelijkbaar met de (voormalige) Practitioner trainingen van ITIL V2.

Expert – met het behalen van de certificering ITIL Expert in IT Service Management toont u aan een hele brede én diepe kennis van ITIL V3 te hebben.

Master – met het behalen van de certificering ITIL Master in IT Service Management toont u aan ITIL te kunnen toepassen in nieuwe gebieden. Het niveau ITIL Master is het hoogste niveau van certificering.

Puntensysteem certificering

Het certificeringstraject van ITIL versie 3 is ingericht op basis van een puntensysteem (credits). Elk succesvol afgelegd examen levert een vastgesteld aantal credits op.

ITIL Expert
Voor het behalen van het ITIL Expert niveau zijn in totaal 22 credits nodig. U heeft na het behalen van het examen ITIL V3 Foundation (totaal 2 credits) de vrije keuze om minimaal 15 credits te behalen uit de Lifecycle Modules (3 credits per training) of de Capability Modules (4 credits per training). In elk geval dient u óók het examen ‘Managing Across the Lifecycle’ met goed gevolg af te leggen (5 credits) alvorens u zich met recht ITIL Expert kunt noemen.

ITIL Master
Ten aanzien van het ITIL Master niveau geldt dat nog niet definitief is vastgesteld op welke wijze kan worden aangetoond dat men dit niveau waardig is. Het ziet er naar uit dat gekozen zal worden voor het beoordelen van een casus uit de praktijk waarbij de best practices van ITIL worden toegepast. De definitieve vaststelling van de mogelijkheid tot certificering op dit niveau zit momenteel in een pilotfase.