PRINCE2® Best Practice

PRINCE is een projectmanagementmethode en staat voor PRojects IN Conctrolled Environments. In 1989 is PRINCE uitgevonden door het toenmalige CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency) van de Britse overheid. In 1996 werd PRINCE2® geïntroduceerd. Tegenwoordig heeft het Office of Government Commerce (OGC) het copyright van het merk en de methode PRINCE2®. De methode PRINCE2® is vrij in gebruik als methode om projecten te managen.

Doel en filosofie
PRINCE2 is geschikt voor alle typen projecten. De methode is procesgebaseerd. De processen richten zich op het beheerst en gecontroleerd doorlopen van een project, van de voorbereiding tot en met het sluiten van een project. Het doel van een PRINCE2 project is het realiseren van producten waarvan de effecten toevallen aan de zakelijke rechtvaardiging (Business Case) van een project.
PRINCE2® is ontwikkeld door de makers van ITIL. De projectmethodiek is toe te passen op elk soort project, dus niet alleen op projecten die gerelateerd zijn aan IT-dienstverlening.

De twee belangrijkste uitgangspunten van PRINCE2® zijn dat een project pas mag starten als er een goede Business Case is en dat PRINCE2 zich richt op documenten die door het project geproduceerd worden, met als gevolg dat gestructureerder wordt gepland en meer aandacht wordt besteed aan het borgen van kwaliteit. Begin juni 2009 is versie 2009 van PRINCE2 geïntroduceerd. Deze versie is volgend op PRINCE2 2005. Hieronder wordt de inhoud van beide versies kort uiteengezet.

PRINCE2® 2009
Begin juni 2009 is een nieuwe versie van PRINCE2® geïntroduceerd. Deze wordt PRINCE2® 2009 genoemd. In deze nieuwe versie is op basis van opgedane best practices een aantal wijzingen doorgevoerd. Zo wordt onder andere dieper ingegaan op de principes van goed projectmanagement, is er meer aandacht voor de structuur en is een extra handleiding toegevoegd voor leden van de Project Board: “Directing Successful Projects using PRINCE2” Dit laatste om meer aandacht te besteden aan de aansturing van het Project en de Projectmanager.

PRINCE2 2009 bestaat uit twee handleidingen in plaats van één:
1. Managing Successful Projects using PRINCE2® – gericht op Projectmanagers
2. Directing Successful Projects using PRINCE2® – gericht op Project Board leden

De examens van PRINCE2® 2009 zijn gebaseerd op de “Managing” handleiding. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van PRINCE2® 2005 zijn de volgende:

• Het Process Model bestaat nu uit 7 Processen (het bestaande proces Planning is geïntegreerd in de andere onderdelen);
• Het Process Model is zodanig vernieuwd dat de nadruk op de sub-processen eruit zijn gehaald. In plaats daarvan is ‘Suggested Activities’ gekomen;
• De Componenten zijn hernoemd naar Thema’s en ook hier zijn er weer 7 van;
• De introductie van Principes: alhoewel PRINCE2 al was gebaseerd op principes worden deze princpes nu openlijk benoemd;
• Het aantal te managen producten is verkleind en beter doordacht zodat de methode beter schaalbaar is en ‘nesting’ van producten explicieter is.

Zie voor meer informatie over PRINCE2® 2009 ook onze website PRINCE2trainingen.nl.