PRINCE2 voor Opdrachtgevers

Prijs: op aanvraag
Duur: halve dag
Locatie: In Company

Contact met ITMG Brochure PRINCE2 voor Opdrachtgevers
         

PRINCE2® is een projectmanagementmethode die geschikt is voor alle typen projecten. De methode is gebaseerd op processen. De processen richten zich op het beheerst en gecontroleerd doorlopen van een project vanaf de voorbereiding tot en met het afsluiten van het project. PRINCE2 wordt steeds vaker toegepast binnen bedrijven. Om PRINCE2 daadwerkelijke succesvol binnen uw organisatie toe te passen is het onvoldoende als alleen de projectleiders en de projectmedewerkers de PRINCE2-methode kennen en weten toe te passen. Juist de Directie, de Management Teamleden en Opdrachtgevers maken het verschil in het al dan niet succesvol uitvoeren van projecten.

Uw profiel
Bent u managementlid, afdelingshoofd, teamleider of heeft u in een andere hoedanigheid informeel of formeel de verantwoordelijkheid over projecten binnen uw organisatie? Dan is deze training voor u geschikt. De IT Management Group organiseert deze training in-company voor die medewerkers die binnen de organisatie de formele verantwoordelijkheid hebben voor het welslagen van projecten.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training PRINCE2 voor Opdrachtgevers wordt ingegaan op de principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2® methodiek. In een dagdeel krijgt u de essentie van PRINCE2 toegelicht, daarna gaat de docent in op de specifieke rol van de opdrachtgever en bespreekt de docent wat de belangrijkste elementen en principes zijn voor het succesvol uitvoeren van projecten.

De volgende onderwerpen worden tijdens de training besproken:

1. de rol van de opdrachtgever;
2. wat is PRINCE2;
3. de principes van succesvol opdrachtgeverschap;
4. de stuurgroep;
5. het aansturen van de projectleider;
6. sturen op kwaliteit;
7. omgaan met onzekerheid binnen projecten;
8. effectief projectdocumenten beoordelen;
9. sturen op projectkosten;
10. projecten en programma’s;
11. sturen met portfoliomanagement;
12. praktische tips en trucs.

Trainingsduur en kosten
De training duurt een halve dag. De IT Management Group biedt u de mogelijkheid om optioneel de discussies die u voert tijdens de training uit te werken naar aandachtspunten die specifiek voor uw organisatie relevant zijn. Dit geeft een handvat om met hetgeen is besproken direct aan de slag te gaan in de praktijk. Neemt u voor een indicatie van de kosten contact op met de IT Management Group.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. De docenten van de IT Management Group hebben internationale ervaring met zowel de PRINCE2 theorie als de PRINCE2 praktijk. Wij verzorgen alle PRINCE2 trainingen in het Nederlands en in het Engels.

Waardering PRINCE2® trainingen
De PRINCE2 trainingen van de IT Management Group wordt goed gewaardeerd. De PRINCE2 open inschrijving trainingen van de IT Management Groep scoren gemiddeld een 8.6! De PRINCE2 in-company trainingen worden gewaardeerd met een 9.2!

         
Contact met ITMG Brochure PRINCE2 voor Opdrachtgevers