Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

Referenties ITIL Trainingen

M. Westera Thales
Er wordt veel lesstof behandeld, maar plezierig uitgelegd met praktijkvoorbeelden.

Frank van Zanten ING
ITIL MLC is een prima training, een goede voorbereiding op het examen.

Hans Rietkerk KLPD
ITIL Foundation V3 is een goede training, in een goed tempo. Deze ITIL training is een goede fundering.

E. Tjin A Tam De Surinaamsche Bank
ITIL V3 is een zeer duidelijke training. De trainer heeft kennis van zaken. Hij maakte gebruik van veel praktijkvoorbeelden.

R. hendriks
ITIL Continual Service Improvement is een prima training. Het heeft zeker aan mijn verwachtingen en wensen voldaan. De training was goed te volgen.

Referenties BiSL Trainingen

Graciella Dijk De Surinaamsche Bank
BiSL is een goed verzorgde training.

Bert Kersten ING
BiSL is een leuke training, in een goed tempo. Er wordt gebruik gemaakt van goede praktijkvoorbeelden.

S. Mohan De Surinaamsche Bank
BiSL is een goed verzorgde training. De training heeft mij meer inzicht gegeven m.b.t. functioneel beheer.

B. Heesakkers Raet BV
BiSL is een goede training. De trainer heeft goede kennis in combinatie met praktijkervaring. Er was een goede uitleg, ook over ASL en ITIL.

Esther de Glopper Hotelschool Den Haag
BiSl is een intensieve, interactieve en uitdagende training, waarbij de cursisten genoeg ruimte kregen de theorie op hun praktijk te laten toepassen.

Referenties PRINCE2 Trainingen

Adriaan Oprins Synthon B.V.
PRINCE2 Foundation is een gedegen basistraining.

Katja ten Hove Ministerie van Vrom
Prince2Foundation is een leuke training. De locatie is perfect met een goede verzorging.

A. de Kok Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Prince2 Foundation is een prima training met gebruik van goed materiaal en goede casussen. Er was een goede interactie.

B. Leeuw
PRINCE2 Foundation is een professionele en goed georganiseerde training, in een goed tempo. De trainer heeft veel ervaring. Dat is heel fijn.

G. Gelsing Gelsing Consultancy B.V.
Prince2 Foundation is een uitmuntende training. De trainer heeft een helder verstand van zaken gecombineerd met een gezonde dosis humor.

Referenties TOGAF Trainingen

D. Roelse OCI Nitrogen
Ik waardeer de training TOGAF Foundation met een negen! Ik heb veel handvaten meegekregen voor het opzetten van een EA.

A. Stekelenburg Kamer van Koophandel
TOGAF Foundation is een goede training, in een prettige sfeer. Er is ruimte voor praktische uitstapjes en de trainer legt de stof duidelijk uit.

Berend Schotanus Xantes ICT
De training TOGAF Practitioner is goed te volgen door de scenario’s en praktijkvoorbeelden. De trainer legt de lesstof goed uit.

B. van Nunen
TOGAF Foundation is een goede training. Er wordt veel stof behandeld in twee dagen, maar door de voorbeelden en de discussies was dit goed te doen. De trainer heeft veel kennis en geeft veel praktijkvoorbeelden.

Hans Witberg KPN
TOGAF Foundation is een goede training.

Referenties TMap Next Trainingen

Dejan Sakic Newspark B.V.
Ik waardeer de training TMap Next Test Manager met een 8! Het is een goede training.

R. October Telesur
De training TMap Next Test Manager heeft een hele goede opzet. Ik heb de training als positief ervaren. De trainer heeft voldoende aandacht besteed aan de onderwerpen en heeft de stof goed overgebracht.

M. van Weerlee LUMC
TMap Next Test Engineer is een goede en praktijkgerichte training.De training heeft voldaan aan mijn verwachtingen en ik waardeer de training met een acht.

J. de Bie
TMap Next Test Engineer is een uitmuntende training. Er werd veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, waardoor het inzichtelijk werd. De trainer bracht het met humor.

Luc van der Plas SV Utilities
TMap Next Test Engineer is een inhoudelijk goede training, met een goede opbouw en veel humor.

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

Dimitri Mantzaris Dunea
Ik waardeer de Masterclass IT Risicomanagement met een 8!

E. Nieland Dunea
Ik waardeer de Masterclass IT Risicomanagement met een 9! De lesstof bevat veel informatie dat goed bruikbaar is in de praktijk, ook erg interessant zijn de praktijkvoorbeelden.

R. van der Helm Dunea
Ik waardeer de Masterclass IT Risicomanagement met een 9! De vele praktijkvoorbeelden maken de theorie begrijpelijk.

Jeanine Speijkers DNWB
De Masterclass is een goed verzorgde en goed voorbereide training. Het is zeer interessant, ik heb een frisse kijk gekregen en hierdoor handvaten voor veranderingen in eigen organisatie.

P. Offringa Gemeente Leeuwarden
Masterclass IT Risicomanagement is een nuttige training.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

Eric van der Haas Toshiba
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede training! Het is veel theorie, maar met een goede voorbereiding overzichtelijk.

M. Ludwig
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een zeer goede en complete training, in een snel tempo. Ik waardeer de training en de trainer met een 10!

Edwin Aertssen Delta NV
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training met veel inhoud en nuttige praktijktips.

Bert-Jan van de Brug Rabobank Nederland
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training. De trainer is erg bekwaam en heeft vakinhoudelijke kennis.

Mike Gonesh Provincie Zuid-Holland
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een zeer goede en waardevolle training.