Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

Referenties ITIL Trainingen

J. Kruithof
ITIL Operational Support & Analysis is een goede en waardevolle training. De trainer heeft de stof heel goed overgebracht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Isabel Pollentier Shell
Training ITIL Foundation is een heel goede training. De trainer is erg goed, met veel geduld.

G. Meeder Qoin
ITIL Foundation V3 is een goede training.

J. Egbreghts MN
ITIL Service Offerings & Agreements is een goede en nuttige training. De trainer brengt het leuk. Ik waardeer de trainer met een 10!

D. de Wit
ITIL Foundation is een leerzame training, met een heldere en duidelijke uitleg.

Referenties BiSL Trainingen

A. Bhola-Raghoebarsing De Surinaamsche Bank
BiSL is een goede training!

Rim Sluijs ING
BiSL is een interessante training, vooral door het gebruik van praktijkvoorbeelden.

Gerard Hoogerwerf ING
BiSL Foundation is een prima training! De training is zeer verhelderend en in een goed tempo gegeven.

S. Mohan De Surinaamsche Bank
BiSL is een goed verzorgde training. De training heeft mij meer inzicht gegeven m.b.t. functioneel beheer.

Margo Blinker De Surinaamsche Bank
BiSL is een geslaagde training! Ik heb veel geleerd.

Referenties PRINCE2 Trainingen

M. Luinge
PRINCE2 Foundation is een zeer goede training. De trainer is zeer goed, hij licht de belangrijkste punten eruit en weet het zo over te brengen dat het blijft hangen.

Frans de Torbal Ministerie van VROM
De Prince2 Foundation training is naar volle tevredenheid geweest. De theorie is goed overgebracht en met goede voorbeelden toegelicht.

Sabrina Scholtz ING Real Estate BV
Veel geleerd in deze korte periode wat zeker toegevoegde waarde heeft voor de praktijk en het behalen van het examen.

Isabel pollentier Shell
Ik ben erg tevreden over de training PRINCE2 Foundation.

Johan van Zetten Synthon
Ik waardeer de training PRINCE2 Foundation met een 7.

Referenties TOGAF Trainingen

B. Schotanus Xantes ICT
TOGAF Foundation is een prima training, met een uitstekende trainer.

T. van der Linden TNT Express
TOGAF Foundation is een prima training. Er wordt goed gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden.

S. de Vries TRIOMPH
TOGAF Practitioner is een prima training. Goed theoretisch kader en er is ruimte voor dialoog en onderbouwing.

F. Kloosterman SSC-I
TOGAF Foundation is een interessante, maar wel pittige training.

R. Blok Prodware Nederland B.V.
TOGAF Foundation is een zeer uitgebreide training. Veel stof, wel in een goed tempo. De trainer heeft veel kennis en maakt gebuik van praktijkvoorbeelden en opdrachten.

Referenties TMap Next Trainingen

F. Smits
De lesstof in de training TMap Next Test Engineer werd duideijk en vlot verteld. Het tempo was fijn en er was veel gelegheid om vragen te stellen. De trainer gaf goede tips.

C. de Bont
TMap Next Test Manager is een leuke en praktijkgerichte training, met veel interactie. Er wordt gebruik gemaakt van veel nuttige praktijkvoorbeelden.

E. Yilmaz
TMap Next Test Manager is een interactieve en afwisselende training, in een goed tempo. De trainer heeft een brede kennis.

Pieter van den Eijnden CGI
De training TMap Next Test Engineer wordt op een speelse manier gebracht. De praktijkvoorbeelden en opgaven werken erg verduidelijkend.

P. Harmens Stichting Arkin
De training TMap Next Test Manager is een uitstekende training, de trainer heeft veel kennis en ervaring.

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

G. Lommers Gemeente Utrecht
De Masterclass IT Risicomanagement is een uitstekende training. Zowel de inhoud als methode is zeer goed.

F. van Velzen Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een masterclass met goede diepgang. De trainer is duidelijk een man met ervaring.

J.C.M. Rimmelzwaan Boskalis
Masterclass IT Risicomanagement is een uitstekende training.

H. van der Meer JustID
De Masterclass Risicomanagement is een zeer goede training. De masterclass brengt veel informatie en geeft veel mogelijkheden voor toepassing in de praktijk.

Bart Dees DNWB
De Masterclass IT Risicomanagement is een zeer nuttige training. De trainer geeft veel informatie op een goede, gestructureerde manier. De Masterclass is zeker toepasbaar op eigen organisatie.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

Bernard Braekman ING
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een duidelijke en praktijkgerichte training.

S. van Leeuwen KOOP
Ik waardeer de Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL met een 8,5! De trainer is erg kundig, met een link naar de praktijk.

M. Harssema ATOS
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een interactieve training. Er wordt veel stof behandeld, maar het blijft begrijpelijk.

Frans Bijsterveld ING
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training. Uitestekende documentatie!

P. Visschers Essent
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is in strak georganiseerd vogelvlucht een overview van BiSL, ASL en ITIL. De bevlogen trainer maakt op een zeer nauwkeurige manier de stof inzichtelijk.