Referenties trainingen

Referenties Bedrijfstrainingen

In Company
M. Wijbenga Pensioenfonds Horeca & Catering
Teamleider Functioneel & Technisch Beheer

De IT Management Group heeft voor ons een in-company masterclass verzorgd voor een groep van 13 medewerkers. De masterclass werd als een wervelwind verzorgd, er is in korte tijd veel kennis gedeeld en overgebracht! Het was goed om op deze manier iedereen weer extra fris en enthousiast te krijgen om boven de praktijk te gaan hangen. We gaan zeker aan de slag met deze materie bij de verdere professionalisering van onze beheerorganisatie. Hartstikke bedankt!
Algemene waardering: 9

In Company
M. van Grieken Ministerie van SZW
Hoofd Document en Informatie Management SZW

Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.
Algemene waardering: 9

In Company
Niels Wullink Provincie Gelderland
Medewerker Advies I&A

De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers:
“Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!”
“Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie.”
Algemene waardering: 8

In Company
Ilhan Yalcin Q8
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.
Algemene waardering: 9

In Company
J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL

De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.
Algemene waardering: 9

In Company
S. Kloos Hotelschool The Hague
Manager afdeling Automatisering

De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.
Algemene waardering: 8

In Company
Gert Wijsman Realworld-Systems
Field Manager

Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.
Algemene waardering: 8

In Company
Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
Adviseur Bedrijfsvoering

De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!
Algemene waardering: 9

Referenties ITIL Trainingen

Frank van Zanten ING
ITIl Planning, Protection & Optimization is een goede training, de training is een goede voorbereiding op het examen.

W. Veenstra-Hoving Deltion College
ITIL Planning, Protection and Optimization is een goede training.

Sing Chieng Yu HJ Heinz European Holding BV
ITIL Foundation is een prettige en snelle training. De trainer geeft veel praktijkvoorbeelden, dat is erg fijn.

Jobbe Speijers Thales
ITIL Foundation is een goede training!

P. Gelder Zorg en Zekerheid
Ik waardeer de training ITIL Foundation met een 9! een goede uiteenzetting. De trainer maakte gebruik van sprekende praktijkvoorbeelden.

Referenties BiSL Trainingen

A. Azzouzi Hogeschool Inholland
BiSL is een zeer leerzame training. De trainer bracht de stof goed over en maakte vaak gebruik van praktijkvoorbeelden. Hierdoor heb ik de stof goed eigen gemaakt.

M. Breinburg De Surinaamsche Bank
BiSL is een zeer leerzame training. De training heeft inzicht verschaft in de belangrijkheid van het structureren van de processen van functioneel beheer.

Cees Rootlieb ING
BiSL is een prima training!

Esther de Glopper Hotelschool Den Haag
BiSl is een intensieve, interactieve en uitdagende training, waarbij de cursisten genoeg ruimte kregen de theorie op hun praktijk te laten toepassen.

Gerard Hoogerwerf ING
BiSL Foundation is een prima training! De training is zeer verhelderend en in een goed tempo gegeven.

Referenties PRINCE2 Trainingen

L. Pronk Ministerie van EL&I, Dienst ICT Uitvoering
PRINCE2 Foundation waardeer ik met een acht! De trainer heeft veel praktische kennis, hierdoor werd er veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Het tempo was goed.

Paul Franssen ING Real Estate B.V.
Prince2 Foundation is een plezierige training, waarvan ik veel heb geleerd. De training wordt gegeven op een mooie locatie.

P. Hansen
PRINCE2 Foundation is een goede training. De trainer legt de stof goed uit.

E. Dragstra
De training PRINCE2 Practitioner geeft een goed indruk van wat PRINCE2 behelst. De trainer speelt goed in op de wensen van de cursisten.

Roel Menting Vestia
PRINCE2 Foundation is een zeer goede training, met goed interactief lesmateriaal.

Referenties TOGAF Trainingen

J. Tetteroo Kamer van Koophandel
Ik heb de training TOGAF Foundation gevolgd. Het was een behoorlijke worsteling om de complexe stof snel te verwerken, dit is gelukt door de vaardigheid en competentie van de trainer.

A. de Blok ICT Automatisering Nederland BV
TOGAF Foundation is een prima training.

E. van Kampen Zorg en Zekerheid
TOGAF Foundation is een prima training.

E. van der Zee Geodan
De training TOGAF Foundation is een prima training. Het geeft een duidelijk beeld van de methodiek.

Hans Witberg KPN
TOGAF Foundation is een goede training.

Referenties TMap Next Trainingen

Leo Dijkstra PMT Groep
TMap Next Test Engineer is een leuke training, de trainer heeft duidelijk verstand van de lesstof.

Denis Florisson PMT Groep
Tijdens de training TMap Next Test Engineer wordt de stof en het praktisch oefenen behandeld.

M. Gasiorek
TMap Suite Test Engineer is een leerzame training. Het tempo was goed, alles was goed te volgen. De training werd gegeven door een enthousiaste trainer.

J. de Bie
TMap Next Test Engineer is een uitmuntende training. Er werd veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, waardoor het inzichtelijk werd. De trainer bracht het met humor.

J. Mientjes
Ik waardeer de training TMap Next Test Engineer met een 9! De trainer gaf een zeer goede uitleg van de theorie, met aanvulling van voorbeelden uit de praktijk

Referenties Masterclass IT Risicomanagement

Ronald Mies DNWB
Ik waardeer de Masterclass IT Risicomanagement met een negen. Goede theoretische basis aangevuld met praktijkgerichte oefeningen. Op deze manier werd er duidelijk een koppeling met eigen organisatie gemaakt.

I. Looije Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een zeer interessante training. De praktijkvoorbeelden maken de stof herkenbaar.

K. el Adib AMC
De Masterclass IT Risicomanagement is een leuke, inhoudelijke en zeer toepasbare training. De training voldoet aan mijn verwachtingen. De trainer heeft veel praktijkervaring en kan de stof ook goed overbrengen.

M.F. Post Dunea
Masterclass IT Risicomanagement is een nuttige training, met een goede diepgang.

I.C. Boutkan Dunea
Masterclss IT Risicomanagement is een uitstekende training, het geeft een mooi beeld van de samenhang van verschillende modellen.

Referenties Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL

G.H.A. van der Lek
De Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een goede, duidelijke en uitgebreide training. Het tempo is pittig.

Bas van Nunen Universiteit van Tilburg
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een complete training. De trainer heeft veel kennis en een prettige manier van kennisdeling.

Michel van Marion Pensioenfonds H&C
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training, het sloot goed aan bij mijn verwachtingen. De trainer is zeer deskundig.

Frans Bijsterveld ING
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training. Uitestekende documentatie!

Romano Santokhi AgentschapNL
De Masterclass Integratie ITIL, ASL. BiSL is zeer professioneel. Ik waardeer de Masterclass met een 8!