CISM – Certified Information Security Manager

Prijs: € 2050,-,-
Duur: 3 dagen
Locatie: Antwerpen, Brussel en Leuven

De IT Management Group verzorgt de CISM training op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

CISM staat voor Certified Information Security Manager. Het CISM certificaat geeft u internationale erkenning als security professional. Daarmee verhoogt u uw marktwaarde. De training CISM van de IT Management Group leidt u op voor het officiële CISM examen van ISACA.

Binnen de CISM certificering worden de volgende vier domeinen onderkend:

– Information Security Governance
– Information Risk Management and Compliance
– Information Security Program Development and Management
– Information Security Incident Management

Tijdens de training die opleidt tot Certified Information Security Manager worden alle belangrijke domeinen zoals hierboven opgesomd behandeld. Tijdens de training wordt eveneens geoefend met examenvragen. Tijdens de CISM training leert u hoe u informatiebeveiliging in lijn kunt brengen met uw business doelstellingen en wettelijk gestelde eisen. Ook wordt ingegaan op informatiebeveiligingsrisico’s en de mogelijkheden om deze risico’s tot een voor uw organisatie aanvaardbaar niveau te beperken. U leert tijdens de training hoe u de strategie en het beleid met betrekking tot informatiebeveiliging kunt bepalen. Tenslotte richt de training zich op security incidenten waarin het beperken van de impact van security incidenten voor de business centraal staat.

Uw profiel
De CISM training is bedoeld voor medewerkers die bezig zijn met de organisatorische kant van informatiebeveiliging. Het gaat dan onder andere om Information Security Managers, Informatiebeveiligingsspecialisten , IT Security Managers, Security Officers, Security Consultants, Risk Managers en IT Auditors.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte CISM training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Information Security Governance
• Effective Information Security Governance;
• Key Information Security Concepts and Issues
• Scope and Charter of Information Security Governance;
• IS Governance Metrics;
• Developing an IS Strategy – Common Pitfalls;
• IS Strategy Objectives;
• Determining Current State of Security;
• Strategy Resources;
• Strategy Constraints;
• Action Plan Immediate Goals;
• Action Plan Intermediate Goals.

Information Risk Management and Compliance
• Effective Information Security Risk Management;
• Integration into Life Cycle Processes;
• Implementing Risk Management;
• Risk Identification and Analysis Methods;
• Mitigation Strategies and Prioritization;
• Reporting Changes to Management.

Information Security Program Development and Management
• Planning;
• Security Baselines;
• Business Processes;
• Infrastructure;
• Malicious Code (Malware);
• Life Cycles;
• Impact on End Users;
• Accountability;
• Security Metrics;
• Managing Internal and External Resources;
• Implementing Effective Information Security Management;
• Security Controls and Policies;
• Standards and Procedures;
• Trading Partners and Service Providers;
• Security Metrics and Monitoring;
• The Change Management Process;
• Vulnerability Assessments;
• Due Diligence;
• Resolution of Non-Compliance Issues;
• Culture, Behaviour and Security Awareness.

Information Security Incident Management
• Performing a Business Impact Analysis (BIA);
• Developing Response and Recovery Plans;
• Incident Response Processes;
• Testing the Response and Recovery Plans;
• Executing Response and Recovery Plans;
• Documenting Events;
• Post Event Reviews.

Trainingsduur en kosten
De training Certified Information Security Manager duurt 3 dagen. De kosten voor de training bedragen € 1250,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief examengeld en BTW.

CISM examen
De CISM examens, die in de Engelse taal worden afgenome, worden tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar afgenomen. Het CISM examen is een multiple choice examen waarbij u in relatief korte tijd (4 uur) 200 vragen dient te beantwoorden. De kosten voor het CISM examen worden door ISACA vastgesteld. U dient zelf in te schrijven voor het CISM examen. Inschrijfformulieren voor het examen kunt u downloaden via www.isaca.org.

CISM hercertificering/PE-punten
Indien u slaagt voor het CISM-examen dan krijgt u de titel Certified Information Security Manager. Deze titel is drie jaar geldig. Om uw CISM titel te mogen blijven voeren, moet u kunnen aantonen op jaarbasis voldoende uren te hebben besteed aan uw professionele ontwikkeling op het gebied van informatiebeveiliging. ISACA beoordeelt uw inspanningen en kent hieraan PE-punten toe.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Antwerpen, Brussel en Leuven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

 
Inschrijven    Contact    Brochure