Informatiebeveiling op basis van ISO27002 Foundation

Prijs: € 800,-
Duur: 2 dagen
Locatie: Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven

De IT Management Group verzorgt de training ISO27002 op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.
Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

Zie ook onze ISO27002 Foundation trainingen op diverse locaties in Nederland.

 
Inschrijven    Contact    Brochure

Informatiebeveiliging is essentieel om de goede werking en de continuïteit van de organisatie te waarborgen: informatie moet betrouwbaar zijn. In de module Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 (ISFS) worden de basisbegrippen van informatiebeveiliging en hun samenhang getoetst.

ISO27002 is de formele benaming van de Code voor Informatiebeveiliging. De code bestaat uit twee delen: een norm (NEN ISO 27001) en een ‘code of practice’ (NEN ISO 27002). Certificering gebeurt tegen de norm, de ‘code of practice’ geeft handreikingen voor de implementatie van maatregelen in de organisatie.

Alle organisaties die werken op het gebied van informatiebeveiliging kunnen zich tegen de norm ISO 27001 laten certificeren. De ISO 27001 norm is toepasbaar in de commerciële, de non profit, de overheids- en gezondheidszorgsector. De ISO 27001 standaard biedt organisaties een procesgerichte aanpak voor het opzetten, implementeren, beheren, monitoren, evalueren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Zie voor meer informatie ook deze pagina van het EXIN over informatiebeveiliging en ISO 270002.

Uw profiel
De doelgroep ISO27002 betreft iedereen in de organisatie die met informatie omgaat. De basiskennis die in deze module wordt getoetst, draagt vooral bij aan het bewustzijn dat informatie kwetsbaar is en dat maatregelen om informatie te beschermen, nodig zijn.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte ISO27002 Foundation training komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Informatie en beveiliging
2. Dreigingen en risico’s
3. Aanpak en organisatie
4. Maatregelen
5. Wet- en regelgeving

Trainingsduur en kosten
De training ISO27002 Foundation duurt 2 dagen. De kosten voor de training bedragen € 800,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief examengeld en BTW. Het examengeld bedraagt € 175,- excl. BTW.

Docenten en locaties
De IT Management Group werkt met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Antwerpen, Brussel en Leuven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

 
Inschrijven    Contact    Brochure