Testmanagement

Wilt u zich certificeren, professionaliseren, omscholen of wilt u gewoon nieuwe kennis opdoen van best practices op het gebied van ICT of projectmanagement? Dan bent u bij de IT Management Group aan het juiste adres!

Bij de IT Management Group kunt u terecht voor de volgende officiële Testmanagement trainingen:

De IT Management Group verzorgt deze TMap trainingen op basis van open inschrijving. Het is ook mogelijk deze TMap trainingen in-company te volgen.

De Test Management Approach, afgekort TMap, is een aanpak voor het testen van software. De eerste versie van TMap stamt uit de jaren 90. In 2006 kwam het vervolg: “TMap Next”.

Waarom testen? Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren van IT-producten en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. Op basis daarvan kan een gefundeerde go/no go-beslissing genomen worden ten aanzien van het al dan niet in productie nemen van (onderdelen van) het geteste systeem. Op deze manier worden onbekende risico’s vermeden. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan financiële risico’s maar anderzijds aan risico’s als verlies van imago.